Numbers

1 - Bir 10 - On 1 000 - Bin
2 - İki 20 - Yirmi 1 000 000 - Milyon
3 - Üç 30 - Otuz 1 000 000 000 - Milyar
4 - Dört 40 - Kırk  
5 - Beş 50 - Elli 0 - Sıfır
6 - Altı 60 - Atmış  
7 - Yedi 70 - Yetmiş  
8 - Sekiz 80 - Seksen  
9 - Dokuz 90 - Doksan  
10 - On 100 - Yüz  


Examples:

11 - On bir
57 - Elli yedi
82 - Seksen iki

144 - Yüz kırk dört
500 - Beş yüz
999 - Dokuz yüz doksan dokuz

1024 - Bin yirmi dört
1986 - Bin dokuz yüz seksen altı
2016 - İki bin on altı

Ads by Muslim Ad Network