CSS Drop Down Menu by PureCSSMenu.com
Home > grammar > numbers

Numbers

1 - Bir10 - On1 000 - Bin
2 - İki20 - Yirmi1 000 000 - Milyon
3 - Üç30 - Otuz1 000 000 000 - Milyar
4 - Dört40 - Kırk 
5 - Beş50 - Elli0 - Sıfır
6 - Altı60 - Atmış 
7 - Yedi70 - Yetmiş 
8 - Sekiz80 - Seksen 
9 - Dokuz90 - Doksan 
10 - On100 - Yüz 


Examples:

11 - On bir
57 - Elli yedi
82 - Seksen iki

144 - Yüz kırk dört
500 - Beş yüz
999 - Dokuz yüz doksan dokuz

1024 - Bin yirmi dört
1986 - Bin dokuz yüz seksen altı
2016 - İki bin on altı